Flexible Organic Optoelectronics Division

LU Shen-Ci JI Lei RONG Zi-Qiang YU Tao YAO Chuan-Hao WENG Jie-Na SHI Jun-Qing

Flexible Nano Optoelectronics Division

HAN Nan-Nan LUO Xiao-Guang SHANG Jing-Zhi ZHANG Guo-Wei LIU Dan DU Hong-Fang

Flexible Bio Optoelectronics Division

FENG Tao JIA Qing-Yan LI Peng SONG Qing WANG Teng-Jiao ZHANG Yue-Zhou ZHANG Biao BAI Dan

Flexible Energy Division

AI Wei GUAN Cao YAN Yi-Bo TU Yong-Guang SONG Lin

Printed Electronics Division

ZHENG Lu ZHANG Liang-Liang WANG Xue-Wen

Plastic Electronics Division

HAN Yun-Hu

Industrial Incubator

LIU Zhen-Guo
Remark: The list of faculty is sorted in alphabetical order.